Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

KariéraVZaměstnosti respektuje vaše právo na ochranu osobních údajů a věnuje maximální pozornost jejich bezpečnému zpracování. Dle nařízení GDPR dbáme na transparentní zpracování informací, což zahrnuje jasnou komunikaci účelu jejich shromažďování, metod zpracování, doby uchování a práv subjektů údajů. Důsledně prověřujeme všechny naše procesy, zabezpečujeme data proti neoprávněnému přístupu a pravidelně posuzujeme potřebu uchovávání konkrétních dat. Zavázali jsme se k tomu, že informace, které od vás získáváme, budou použity výhradně pro účely, pro které byly poskytnuty.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje získané prostřednictvím našeho webu kavz.cz jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky a nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Shromažďujeme pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro splnění našich služeb a závazků vůči uživatelům. To zahrnuje, ale není omezeno na, osobní údaje potřebné pro proces hledání zaměstnání, komunikaci s potenciálními zaměstnavateli nebo informace potřebné pro zasílání newsletteru.

Práva subjektů údajů

V souladu s GDPR vám přísluší řada práv ohledně vašich osobních údajů. Máte právo požadovat přístup k vašim údajům, jejich opravu v případě nepřesností, vymazání údajů, omezení zpracování, přenositelnost dat, stejně jako právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Pro výkon těchto práv, nebo pokud máte další dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete kdykoliv kontaktovat správce údajů pomocí emailové adresy [email protected].

Bezpečnostní opatření

Zavedli jsme přísná bezpečnostní opatření, abychom zajistili ochranu osobních údajů proti neoprávněnému přístupu, změně, zveřejnění nebo zničení. Mezi tato opatření patří například šifrování dat, fyzická bezpečnost našich serverů a pravidelné aktualizace našich bezpečnostních systémů. Zároveň systematicky školíme naše zaměstnance v otázkách ochrany osobních údajů a uplatňujeme principy ochrany dat již při návrhu systémů a aplikací.

Kontaktní informace

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k našim zásadám ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na adrese: Kryštof Novotný, Masarykova 2, 602 00 Brno-střed, Česká republika nebo prostřednictvím elektronické pošty na [email protected].

Sdílet tento příspěvek

Napsat komentář

Tvá emailová adresa nebude publikovaná.