Podmínky užívání

Úvodní ustanovení

KariéraVZaměstnosti, dále jen 'portál', je předním informačním webem věnujícím se tematice zaměstnanosti v České republice. Tento dokument, označován jako 'Podmínky užívání', stanovuje závazná pravidla a podmínky, na jejichž základě mohou uživatelé využívat služby a informace poskytované portálem. Předpokladem využití jakýchkoliv služeb portalu je úplné pochopení a souhlas s těmito podmínkami. Uživatel potvrzuje, že je plně opodstatněn k akceptaci podmínek a je povinen se jimi řídit po celou dobu používání portálu a to i v případě, že dojde k jejich aktualizaci nebo změně.

Poskytované služby

Portál poskytuje uživatelům řadu služeb včetně, ale ne omezeno na, přístup k nabídce pracovních pozic, umožňuje zveřejňování životopisů a pracovních příležitostí, sdílení článků a informací týkající se kariérního růstu a personálních strategií. Portál je také platformou pro vzájemnou komunikaci uchazečů o práci a zaměstnavatelů. Jednotlivé služby jsou poskytovány v souladu s aktuálně platnými právními předpisy České republiky.

Ochrana autorských práv

Veškerý obsah nacházející se na stránkách portálu, včetně textů, grafiky, log, obchodních značek, software a dalších intelektuálních vlastností, je chráněn autorským právem a je majetkem portálu nebo je používán s povolením vlastníka práv. Užívání obsahu portálu, jeho reprodukce, šíření, zveřejňování nebo jiné využití je bez výslovného písemného souhlasu portálu přísně zakázáno. Uživatelé mohou obsah portálu využívat pouze v rozsahu, který je nezbytný pro osobní potřebu a nesmějí využívat materiály způsobem, který by mohl poškodit, přetížit nebo narušit server portálu.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky užívání mohou být kdykoliv změněny nebo aktualizovány portálem bez předchozího upozornění uživatele. Je povinností každého uživatele pravidelně si podmínky přezkoumávat a ujistit se, že zůstává v souladu s aktuální verzí. Uživatel souhlasí, že pokračováním v používání portálu vyjadřuje souhlas s jakýmikoliv nově přijatými či upravenými podmínkami. V případě dotazů nebo požadavku na další informace je možné kontaktovat majitele portálu pana Kryštofa Novotného na e-mailové adrese [email protected] nebo poštou na adrese Masarykova 2, 602 00 Brno-střed, Česká republika.

Sdílet tento příspěvek

Napsat komentář

Tvá emailová adresa nebude publikovaná.