Zásady ochrany soukromí

Preambule

Zásady ochrany soukromí webového portálu KariéraVZaměstnosti vám podávají informace o tom, jakým způsobem je nakládáno s vašimi osobními údaji, které jako uživatelé našeho portálu poskytujete. Důvěra našich uživatelů je pro nás prioritou a zavazujeme se chránit soukromí vašich informací v souladu s platnými právními předpisy. Na této stránce se dozvíte, jaké údaje shromažďujeme, jak je používáme a jaké máte možnosti vůči těmto datům. Zásady ochrany soukromí se vztahují na veškeré informace shromážděné webem KariéraVZaměstnosti, který je vlastněn Kryštofem Novotným se sídlem na adrese Masarykova 2, 602 00 Brno-střed, Česká republika.

Shromažďování a použití osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány s vaším vědomím a souhlasem ve chvíli, kdy vyplňujete formuláře nebo zasíláte informace prostřednictvím našeho portálu. Tyto údaje mohou zahrnovat vaše jméno, adrese, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další informace, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb. Tyto informace jsou používány pro zprostředkování práce, komunikaci s uživateli, marketingové účely a zlepšování našich služeb. Zavazujeme se, že vaše osobní údaje nebudou sdíleny s třetími stranami bez vašeho explicitního souhlasu mimo případy, kdy to vyžadují platné právní předpisy nebo soudní rozhodnutí.

Bezpečnost a ochrana údajů

Vynakládáme maximální možná opatření pro zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. Využíváme přitom moderní technologická opatření jako šifrování, firewally a bezpečné serverové prostředí. Dále provádíme pravidelné revize a aktualizace našich bezpečnostních protokolů. Všichni zaměstnanci a spolupracovníci jsou řádně instruováni o důležitosti ochrany osobních údajů a souvisejících protokolů. V případě případného bezpečnostního incidentu se zavazujeme k rychlé a transparentní komunikaci s dotčenými stranami a k přijetí nezbytných kroků k nápravě vzniklé situace.

Práva uživatelů

Jako uživatel našeho portálu máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat jejich opravu, aktualizaci nebo výmaz. Máte také právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Pro všechny tyto účely můžete kontaktovat správce dat na e-mailové adrese [email protected]. Zavazujeme se reagovat na vaše požadavky v nejkratším možném termínu a v souladu s platnými právními předpisy.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav spojených s ochranou soukromí nás můžete kontaktovat na adrese Masarykova 2, 602 00 Brno-střed, Česká republika, nebo na e-mailové adrese [email protected]. Jsme zde, abychom vám pomohli s jakýmikoli dotazy nebo připomínkami ohledně zpracování vašich osobních údajů na našem portálu.

Sdílet tento příspěvek

Napsat komentář

Tvá emailová adresa nebude publikovaná.